Skip to main content

Wouter van der Heij

(Duizenden dijken, afl. 7, 13 sept. 2022)

Wouter van der Heij is ecoloog bij de Waddenvereniging en is jarenlang betrokken bij het ontwerp en de aanleg door de provincie Fryslân van de vismigratierivier. Vissen kunnen onder de Afsluitdijk door van de zoute Waddenzee zwemmen naar het zoete IJsselmeer om te paaien. Hiermee, zegt hij, wordt de grootste ecologische ramp van de vorige eeuw deels ongedaan gemaakt.