Skip to main content

Dingeman Deijs en Jolle Roelofs

(Duizenden dijken, afl. 7, 13 sept. 2022)

Dingeman Deijs is architect en eerste-generatie kind uit de Flevopolder. Hij werkt op het raakvlak van water en landschap en heeft diverse innovatieve ontwerpen voor dijken gemaakt. Samen met componist Jolle Roelofs (rechts) vervatte hij de geschiedenis van de Knardijk tussen Almere en Flevoland in een muzikale tijdreis.