Skip to main content

Johan Verlinde en Dirk van Peijpe

(Droogte, afl. 6, 17 mei 2022)

Johan Verlinde (op de foto rechts) is programmamanager bij Rotterdams Weerwoord, het programma dat de stad Rotterdam klimaatbestendig moet maken in 2025. Dirk van Peijpe is mede-oprichter van De Urbanisten, Rotterdams bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw.