Skip to main content

Wiebe Goodijk

(Het Z-woord, afl. 8, 27 sept 2022)

Wiebe Goodijk is samen met zijn broer al de vierde generatie boer op hun 250 hectare grote bedrijf in het Friese Sexbierum, 4 kilometer achter de Waddenkust. Hij ziet de verzilting op zijn land oprukken: steeds meer akkers zien eruit als strand.