Skip to main content

Jouke Velstra

(Het Z-woord, afl. 8, 27 sept. 2022)

Met zijn bedrijf Acacia Water adviseert Jouke Velstra boeren in binnen- en buitenland over schoon zoet water en verzilting. Hij heeft in Nederland een netwerp van meetpunten opgezet, Boeren Meten Water.