Skip to main content

Arjen de Vos

(Het Z-woord, afl. 8, 27 sept. 2022)

Arjen de Vos is bioloog en houdt zich bezig met de zilte landbouw. Over de hele wereld wordt steeds meer landbouwgrond – al 1 miljard hectare – te zout om voedsel te telen. Voor anderhalf miljard mensen komt de voedselvoorziening in gevaar. Met zijn bedrijf The Salt Doctors adviseert hij boeren in landen als Kenia, Irak en Egypte over hoe ze gangbare gewassen als aardappelen en bieten zout-resistent kunnen maken.