Skip to main content

Tim van Berchum

(Droogte, afl. 6, 17 mei 2022)

Tim van Berchum is hoofd financiën bij scheepsbouwer Concordia Damen in Werkendam. In opdracht van Shell heeft deze werf binnenvaartschepen ontworpen die minder diep steken, nu er door de droogte steeds vaker te weinig water in de rivieren is.