Skip to main content

Gert Jan Blankena

(Droogte, afl 6, 17 mei 2022)

Gert Jan Blankena werkte als ecoloog bij de provincie Gelderland en is nu vrijwilliger bij de Ravon, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen.