Skip to main content

Marianne van Leeuwen

(Duizenden dijken, afl. 7, 13 sept 2022)

Marianne van Leeuwen woont in Durgerdam en zat in de Dorpsraad toen het dorp in onderhandeling was over de versterking van dat deel van de 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Was vroeger het woord van de overheid wet als het om waterveiligheid ging, nu willen burgers dat hun mening meetelt in de besluitvorming. De gesprekken zijn geëindigd in een impasse: de dijkversterking bij Durgerdam wordt nu tien jaar vooruitgeschoven.