Skip to main content

René Didde

(Droogte, afl. 6, 17 mei 2022)

René Didde is wetenschapsjournalist en auteur van het boek ‘Nederland Droogteland‘ (uitg. Lias, 2021). Al jaren schrijft René als ‘droogtespecialist’ over de systematische verdroging van ons land. In Nederland Droogteland trekt hij aan de bel, maar wijst hij ook de weg naar oplossingen.