Skip to main content

Yttje Feddes

(Terp van de Takomst, afl. 4, 19 april 2022)

Yttje Feddes is landschapsarchitecte en mede-oprichter van het bureau Feddes Olthof. Tussen 2008 en 2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap. In haar werk spelen de specifieke thema’s van het Nederlandse landschap een centrale rol: vormgeven aan waterbouwkundige werken, aan locaties voor windenergie, aan agrarische landschappen en aan het samenspel van verstedelijking en landschapsontwikkeling. Ook heeft zij verschillende ontwerpen voor openbare ruimte en grote parken op haar naam staan.