Skip to main content

Robbert de Koning

(Terp fan de Takomst, afl. 4, 19 april 2022)

Robbert de Koning is landschapsarchitect, met een speciale belangstelling voor projecten waar water een hoofdrol speelt. Dat zijn vaak vraagstukken die geworteld zijn in de Nederlandse cultuur. Daarom is de geschiedenis van het landschap voor hem altijd een belangrijke inspiratiebron. Hij ontwierp de nieuwe inrichting van de de polder de Noordwaard, met huizen en boerderijen op terpen en verhoogde wegen als bescherming tegen hoogwater.