Skip to main content

Peter van Wingerden

(Leven op het water, afl. 5, 3 mei 2022)

Oorspronkelijk komt Peter van Wingerden uit de informatietechnologie. Voordat hij in 2019 de Floating Farm opende had hij een bedrijf, Beladon, dat gespecialiseerd was in drijvend bouwen. Op zijn instagram account verwoordt hij zijn missie als volgt: “In 2015 we started a crazy journey: help citizens, cities and countries to feed themselves with Floating Farm solutions.”