Skip to main content

Lucy Bathgate

(Let It Rain, afl. 3, 5 april 2022)

Lucy Bathgate is adviseur klimaattransitie bij de gemeente Tilburg, en daarvoor is ze ruim twintig jaar lang aannemer geweest. Haar bijdrage aan het Spoorpark – het watersysteem – leverde ze echter gewoon als burger, als stadsbewoner. Zij is één van de ‘parkpartners’ die erin geslaagd zijn hun ideeën voor dit stadspark te realiseren.