Skip to main content

Freddie Schutte

(Leven met water, afl. 1, 22 maart 2022)

Freddie Schutte is dijkwachtcoordinator bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij organiseert de jaarlijkse oefening van de Hoogwaterbrigade in Kampen, waar zo’n 200 vrijwilligers aan deelnemen.